LC Pudasjärvi - pirteä klubi Koillismaalla

Historiasta tähän päivään

Klubimme perustettiin 23.3.1965. Vuonna 2023 täyttyy siis 58. toimintavuosi. Pitäjämme kuului aluksi I-piiriin ja toiminta suuntautui pääasiassa Ouluun päin. Kummiklubimme oli Oulun kantaklubi ja henkilökohtainen kummimme lion Veikko Maunu. Piirikuvernöörinä ja lionsaatteen syventäjänä oli Maunu Kytömäki.  

Perustajajäseniä oli 17, jotka kokoontuivat aluksi lionien kotona, sitten Osuuspankin kokoushuoneessa ja 1970-luvun alusta hotelli Kurenkoskessa.  

Kymmenessä vuodessa jäsenmäärä kasvoi 32:een ja vakiintui tälle tasolle. Vuonna 1985 oli 32 ja 2015 30 lionia. Klubista eroamisia on ollut vähän. Ylivoimaisesti suurin syy eroamiseen on ollut paikkakunnalta muuttaminen ja siirtyminen "puolehen ylhäisen maan".  

Toimintaedellytykset paikkakunnallamme, Suomen hirsipääkaupungissa ovat hyvät. Pudasjärvellä toimii kaksi Lions-liiton klubia: LC Pudasjärvi ja LC Pudasjärvi Hilimat. Toimintamme rikkautena on ollut sekin, että olemme saaneet kuulua kahteen lionspiiriin. Viisi ensimmäistä vuotta kuuluimme I-piiriin ja sitten L-piiriin.  

Kokousrutiineja on pyritty tietoisesti pehmentämään reippaalla kokouskululla ja sillä, että asiat valmistellaan hallituksessa hyvin ja kuukausitapaamisissa vedetään isoja linjoja. Kokouksia on usein piristänyt pieni esitelmä tai excursio johonkin teollisuuslaitokseen. Olemme 51:n toimintavuoden aikana kuunnelleet noin 450 erilaista esitystä. Aihepiirejä on ollut sananmukaisesti kaikkialta maan ja taivaan väliltä. Jälkimmäisessä viittaan edesmenneeseen kunnioitettuun lioniimme rovasti Arvi Sorriin.  
Tärkeintä työssämme on ollut erilaisten aktiviteettien toteuttaminen. Mitempä muutoin toteutuu järjestömme tunnus: We serve. Valtakunnallisten aktiviteettien lisäksi vuosikertomuksemme kertovat sadoista kotoisista tempauksista, joilla on annettu apua tarvitseville tai kerätty varoja stipendeihin ja avustuksiin. Olemme näin ymmärtääkseni pystyneet myös rakentamaan klubin myönteistä imagoa.  


Kotoisia vanhempia ja uudempia palveluaktiviteettejamme: 

 • Toimintamme alusta 20:n vuoden ajan julkaisimme verokalenteria. 
 • Suurin työaktiviteettimme on ollut partiomajan rakentaminen (800 työtuntia).
 • Annoimme Kurenalan kuntoradan alkurahoitukseksi 10 000 mk.
 • Toisen kuntoradan valaistustyön rahoitimme yhdessä Koillis-Pohjan Sähkön kanssa.
 • Toteutimme paikallisesti Lions Quest- ja Sight-operaatiot.
 • Rahoitimme vuosittaiset nuorten opintomatkat Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.
 • Rakensimme saunan Eino Hallikaiselle ja sodassa vammautuneelle Eino Räisäselle. 
 • Vuotuiset aurausviittatalkoot/ virkistävä metsäretki 
 • Joulukalenteri/ liimaustalkoot 
 • Jokakeväinen Iijoen tulva-arvaus 
 • Puhelinmuistio / palveluhakemisto Pudisluuri 
 • Venetsialaiset 
 • Hirviarpojen myynti
 • Kynttilä haudalle -palvelu pyhäinpäivänä ja jouluna


Annettujen toiminta- ja muiden avustusten sekä stipendien tarkan rahamäärän arviointi on vaikeaa, mutta joka tapauksessa summa on 58 vuoden (v 2023) ajalta yli 160 000 €. Muusta palvelusta ja työavusta meille riittää tieto myönteisestä palautteesta. 


Vuosien saatossa klubimme on kasvattanut kaksi piirikuvernööriä.  Lisäksi joukossamme on seitsemän Melvin Jones-jäsentä ja kaksi Lions-Ritaria. Liikunnan alalla on klubimme ansainnut neljä Suomen mestaruutta Lions-lentopallossa. 

Vaativat Lions-tavoitteet ja periaatteet ovat elämämme kulussa siintäneet kaukana horisontissa. Hyvästä pyrkimyksestämme huolimatta emme ole voineet saavuttaa niitä kaikkia. Mutta jos olemme tämän 58:n vuoden aikana tulleet hieman kansainvälisemmiksi, hieman suvaitsevaisemmiksi, hieman palveluhaluisemmiksi ja auttavaisemmiksi, hieman tasa-arvoisemmiksi ja huomaavaisemmiksi, niin olemme varmastikin aivan hyviä leijonia.  

Menneiden vuosien muistelut: PDG Eino Riekki. (Eino Riekki nukkui pois v 2012.) 

Tekstiä on päivitetty vuoden 2023 numeroilla, sekä osittain tekstien stilisoinnilla ja rahasummien muutoksilla. T: Webmaster


LC Pudasjärven uudet arvot v. 2022: 

Auttaminen

 • Reagoimme nopeasti ja asiallisesti apua tai tukea tarvitsevan tilanteeseen.
 • Auttaminen on vastuullista ja pyyteetöntä työtä toisten hyväksi.
 • Auttaminen ja palvelu on keskeinen tehtävämme, jota toteutamme ilolla.
 • Autamme resurssiemme mukaan ja perustelemme avoimesti päätöksemme.
 • Autamme tekemällä sovitusti jotain konkreettista työtä tai avustamalla taloudellisesti.
 • Auttaminen lisää sekä auttajien että autettavien hyvinvointia

Yhteisöllisyys

 • Jokainen klubin jäsen on tärkeä ja yhtä arvokas ja se näkyy toiminnassamme.
 • Yhteisömme tuottaa iloa ja hyvinvointia asukkaille toiminta-alueellamme. 
 • Toimimme tasa-arvoisena yhteisönä yhdessä muiden tahojen ja yhteisöjen kanssa.

Avoimuus

 • Toimintamme on eettistä ja läpinäkyvää ja se kestää tarkastelun.
 • Pystymme perustelemaan päätöksemme avoimesti, vailla salailua.
 • Viestimme toiminnastamme avoimesti kuntalaisille ja liitolle.
 • Huomioimme toiminnassamme EU:n tietosuojaohjeistuksen (GDPR).

OIkeudenmukaisuus

 • Kohtelemme ihmisiä saman arvoisina - riippumatta mm. heidän asemastaan, roolistaan tai tehtävästään.
 • Olemme rehellisiä, reiluja ja tasapuolisia kaikkia kohtaan.
 • Huomiomme kaikki avuntarvitsijat saman arvoisina. 
 • Annamme klubimme resurssien mukaan apua ja palvelemme kaikkia saman arvoisesti.

Vapaaehtoisuus

 • Klubissamme on tarjolla erilaisia palvelutehtäviä, joista jäsenet valitsevat mieleisensä ja osallistuvat niihin.
 • Klubin toiminta on jäsenistä mielekästä ja jäsenet haluavat olla toiminnoissa mukana ja antaa aikaansa.
 • Klubina ymmärrämme sen, että toimintaan ei aina pysty osallistumaan.
 • Vapaus ja vapaaehtoisuus vahvistavat jäsentemme sisäistä halua ja motivaatiota auttaa ja palvella ilolla.